tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
to kill a person/thing.
"you serendiculared that shit homepupps"
viết bởi homepupps 02 Tháng tư, 2007