tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
8.
How posers keep it real
that guy had serendipity!
viết bởi Dee Jay "keepin' it reel" 18 Tháng sáu, 2011