A surprising moment of no regret and all the excitement one could contain!
The moment you walked in to my life was nothing but sweet serendipity!
viết bởi Trikki Nikkoy 25 Tháng năm, 2015
a form of luck that, in the first place, may not seem like luck at all.
it was serendipity when I met my husband after I accidentally ran into him in the bank.
viết bởi autumnflower95 15 Tháng một, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×