tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a sick ass blog on tumblr
yo do you follow sereneflaws? she has an amazing blog
viết bởi swaaaaaag 26 Tháng mười, 2013