Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
a really amazing artist/photographer on deviantart.com
Person 1: Damn! That girl can draw well?
Person 2: Is she as good as Serenex?
viết bởi Shane Kat Morris 16 Tháng sáu, 2008
4 2

Words related to serenex:

anime art deviantart draw good great perfect