tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
a mysterious woman.
He found lipstick kissed envelopes by none other than Serenity Esquire.
viết bởi Christopher Gorham 14 Tháng mười, 2003