tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a tribe of cock sucking gypsys
christion: damn i sure love penis.

Patrick: oh, you must be a sereseroz
viết bởi AHHHHHHH AHHHHHH 16 Tháng năm, 2011