tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A crazy man: Usually a bit like Hannibal, although without the killing and more of the CRAZINESS
viết bởi TimbobPlays 22 Tháng mười hai, 2013