tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person who serves servant; a person who provides service to a servant
if you're a servant, i'd be a servantor (b/c you're my boss).
viết bởi Carolita7 06 Tháng mười một, 2007

Words related to servantor

servant serve server service serving