tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A male who sleeps around wearing a miners headlamp
Where is Birty tonight?
He's being a sex miner!
viết bởi Mathew Salmon 30 Tháng bảy, 2006

Words related to sex miner

birty climbing head lamp mining sex