tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Birth control pills.
Quick girl! Pop some sex mints so you don't get preggo.
viết bởi Rosswell 25 Tháng mười, 2010