tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One who eats the jax of others and has sex with them.
You're such a sex mongrel
viết bởi Jugarn Jax 27 Tháng năm, 2005