Top Definition
A wet dream that could be considered a nightmare due to either the content of the dream or who the dream involved.
1. "I had a sexmare where I took it up the ass"

2. "I had a sexmare about the creeper at the office"
viết bởi Jack_Atlas 14 Tháng một, 2013
Slang term for wet dream, an offshoot of nightmare.
Ugh, that was a great sexmare, though I'll have to burn the sheets...
viết bởi Hugh Lloyd 01 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×