tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a sexy person
Dude that chick Nicole is such a sexmatron!
OMG that guy Andy is such a sexmatron!
viết bởi RandomChick1234 31 Tháng mười, 2010