tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to be sexy; the act of being sexy
Hot DAMN that Nicole is sooo sexmatronic!
The way Andy whips his hair is sexmatronic.
viết bởi RandomChick1234 15 Tháng mười một, 2010