tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Sexual innuendo while texting
"Do you like things spicy?" is an example of sextuendo.
viết bởi BadaB 14 Tháng bảy, 2009
9 0