tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
someone who treats sex as a sport.
that dude is a sexual athlete, he treats sex like a sport!
viết bởi ttboy 1000 18 Tháng mười, 2010