tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
combination of shut up and duh. best used when pointing out something obvious.
Mila Kunis is freaking hot.

Shaduh!
viết bởi shaduh 29 Tháng chín, 2013