tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
uber-lesbian hair stylist
That shafayfay brings mullet cutting to a new level.
viết bởi Troy Anderson 10 Tháng sáu, 2008
 
2.
A hot chick or good-looking girl
Look at that shafayfay.
viết bởi shafayfay 11 Tháng tư, 2007