tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A judo chop applied directly to the phallus.
If I ever meet Osama bin Laden he's getting a shafchop.
viết bởi hhaim yankel 21 Tháng một, 2010