tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A basic insult to anyone. Very offense
QUIT BEING SUCH A SHAFUCKFACE!!!
viết bởi funnyguy1000 10 Tháng ba, 2011