tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A person who rapes chicken nuggets.
"Have you seen that homeless rapist"said Trudy.
"Yeah he's a real Shag Nugget"Said Dean
viết bởi george tony 12 Tháng tám, 2003