tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a fluke; mistake; fucked up on something
I shagaggled that date
viết bởi buzz daily 17 Tháng ba, 2007
0 0

Words related to shagaggle

fluke fucked up messed up mistake screwed up