tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A cross between shagging and cuddling
Yo bitch are we shaggling tonite
viết bởi antndazwordsmithinthisshit 03 Tháng một, 2014