tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
well-known, famous, popular, a hero in ancient mythology.
Everyone knows you, you're so Shaheer
viết bởi weirdfishes 04 Tháng hai, 2010