tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Best translated from an ancient language as being a dumb tamil.
Dylan Vekaria is such a Shajitheve Tharmalingham
viết bởi rapterx00000000000000000000000 04 Tháng mười, 2010