tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A swift, powerful kick to the head that triggers enlightenment.
After Bob gave Joe a shakabuku, Joe realized he shouldn't have been fooling around with Bob's wife.
viết bởi Candrali 29 Tháng tám, 2003