tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a small girl with a pretty face, and long hair.
I love my little Shakai!

(:
viết bởi trukey swag 16 Tháng ba, 2011