Top Definition
A word said to confuse people and/or show excitement.
Bob:"Did that Taylor kid just say shakakan?"
Joe: " Yeah man, that kid is illin'
viết bởi allieooallie 19 Tháng mười một, 2007
1.someone who act/sings like the singer Shakakan

2.Someone who acts silly
"HAHAHAHA, YOUR SUCH A SHAKAKAN!!"
viết bởi Urban(outfitters)_rocker 31 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×