tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The Dance of the drum
involves dancing with the rhythm of the drum
viết bởi anonymous 14 Tháng mười một, 2003