tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An expression used when something great happens.
The Indianapolis Colts just won the super bowl, boom Shakalakah!!!!
viết bởi Chris Polites 03 Tháng một, 2006