Some thing smart to say if you are Petarded. Commonly said by a person who watches family guy. Said to piss someone off.
This meat loaf is shallow and pedantic- Peter Griffin
You:You're shallow and pedantic
Someone: STFU!!!
#family guy #petarded #shallow #pedantic #retard
viết bởi W.I.P. 12 Tháng một, 2009
8 Words related to shallow and pedantic
Top Definition
The words Peter Griffin uses to describe things while he is a genius, much to the annoyance of Bryan Griffin
This meat is shallow and pedantic.
Lois, your cooking is shallow and pedantic.
#shallow #pedantic #unshallow #nonpedantic #family guy
viết bởi Carter Ball 01 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×