tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
used as a substitue for the word ass hole.
shuv it up your shally wally
viết bởi darren lowe 23 Tháng ba, 2005