tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
when someone does something to disgrace his honor
shame on a nigga who tries to run game on a nigga!
viết bởi andrew chung 05 Tháng một, 2003