tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
fine-assed nubian girl
man, shamella's milkshake be better than all of our's
viết bởi jnhfdhdsh 13 Tháng mười hai, 2003