tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Useles rambling. When you have nothing to say just say it and add your own version.
man that concert was awesome.
shamenehah
viết bởi Jiggidy Jack 11 Tháng mười, 2003