tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
It means a Cool Dude
Sean can never be a Shamilal
viết bởi Sean DaCosta 10 Tháng mười, 2006
 
2.
Cool as the evenig breeze
He moved like a Shamilal
viết bởi Sean DaCosta 10 Tháng mười, 2006