Top Definition
Sham + Mockery = Shamockery

- not only false, but scornfully contemptuous in it's incorrectness.
Daniel wasn't even a magician, in fact his performance was a shamockery to magic itself!
viết bởi Darkko 21 Tháng bảy, 2005
Any almost any activity or event that takes place in Florida.
Hey, did you see the Dj at the House of Blues in orlando? He was a shamockery to the profession, he used a pre-recorded set.

Did you hear about billy's dad, the guy in transport? Transport, Ha, thats complete shamockery, transport in hand made goods from Columbia, right.

The election of George Bush by the Florida Supreme Court was shamockery.

viết bởi TDK 11 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×