tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
remix of da word "Shamone"
Shamonsas mothertrucker!
viết bởi Josh 29 Tháng một, 2004