tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
an idiotic way to say shank
"i shancked a yesterday"--- white guy
"yo cracker its shanked a nigga yesterday, not shancked dumbass"--- gangster
viết bởi tylerthepimp 27 Tháng mười một, 2007