tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
shanday is to be horny, or to be in a state of sexual arousal
Dead babies make me shanday.
viết bởi Rokachan 09 Tháng năm, 2004

Words related to shanday

cute girls horny shandani shandnai shandran
 
2.
To like someone
Lisa is shanday for Ben
viết bởi Tanya 06 Tháng năm, 2004