tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
shanday is to be horny, or to be in a state of sexual arousal
Dead babies make me shanday.
viết bởi Rokachan 09 Tháng năm, 2004
3 5

Words related to shanday

cute girls horny shandani shandnai shandran
 
2.
To like someone
Lisa is shanday for Ben
viết bởi Tanya 06 Tháng năm, 2004
18 41