Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
an emo girl who cuts herself then drinks her own blood
Ashley is a shannonrossi
viết bởi duke93 24 Tháng tư, 2008
4 2

Words related to shannonrossi:

death emo gay scary wierd