tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Slacker with big hair; master of the 'French inhale.'
Yo, Shapan, what's up?
viết bởi Mike Shapan 02 Tháng tám, 2007

Words related to shapan

barnes flow heatbag krant salad