tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A blow to the face, with male genitalia.
She wouldn't open her mouth, so he gave her a shapapy.
viết bởi drew 23 Tháng tám, 2004