tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
8.
Another way of saying "Sucking Dick"
AyO Ur momz gave me a Shape up last night
viết bởi BuGzSz 16 Tháng mười hai, 2005