tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
An unusually small penis on an unusually big guy.
Shaq is said to have a shaqdick.
viết bởi mantell 19 Tháng mười một, 2006