tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A girl who attracts other girls.
Sarah: Ewww, that girl is totally checkin' you out.
Trina: I know, *sigh* I'm such a shar shar
viết bởi Pokey 19 Tháng bảy, 2004
 
2.
A girl who acctracts other girls.
Sarah:Ewwww, that girl is totally checking you out.
Trina: I know, *sigh* i'm such a shar shar.
viết bởi Pokey 19 Tháng bảy, 2004