tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
friend (in black people language)
Hey, you there, your my shardi!
viết bởi Timothy 02 Tháng mười hai, 2003