tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
meaning cool or nice looking
Look at that sharnell Lamborghini!
viết bởi lilsharpy 01 Tháng tư, 2005
 
2.
cool hhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh
sharpy you are soooo cool ...yea right
viết bởi Geoff 02 Tháng hai, 2005