tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a boy who is a boy and is not horny or gay...........
Look theres shaurin.
viết bởi Billy Bob 18 Tháng năm, 2004