tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A dude who's all the above
holy shit he's so snazzy and deliciously.....
shazzalicious
viết bởi SHniplits 24 Tháng mười một, 2013